Bảng màu Cờ

Bảng màu in Cờ:

Để giúp bạn chọn màu sắc chính xác cho dự án cờ của bạn, chúng tôi có một bảng màu, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi những con số màu sắc mà bạn yêu cầu theo cách này không có sai lầm trong màu in.

Những màu sắc trên màn hình của bạn có thể thay đổi màu sắc thực tế in để sử dụng bảng màu như hướng dẫn.

Dưới đây là bảng màu PMS để bạn tham khảo, bảng màu này đã được bắt nguồn từ mạng Internet và được sử dụng như một tham chiếu.

Các bạn có thể dowload bảng màu cờ cụ thể dưới đây